Brief

dokument, będący opisem zlecenia (przypadku, problemu i oczekiwań). Sporządza go klient Przekazywany agencji lub freelancerowi.
Po pierwszym przekazaniu bywa doprecyzowany przez klienta (de-brief), a także
wewnątrz agencji (B.wewnętrzny – pomiędzy działami agencji), a także pomiędzy agencjami.
Brief powinien zawierać charakterystykę firmy i produktu (oferty), opis sytuacji rynkowej, poprzednich kampanii, charakterystykę grupy docelowej, cele, terminy i budżet. Do briefu dołącza także się dane z badań, które pomogą agencji osiągnąć zadane cele (badania rynku, fokusowe).

przesyłane przez klienta do agencji (lub pomiędzy działami agencji a nawet osobnymi agencjami) specyfikacja oczekiwań kampanii, jaką adresat briefu ma przygotować.
Brief to także nazwa polskiego magazynu marketingu i sprzedaży

0 Comments